Over ons

Het Hart is een unieke plek met een sociaal karakter. Als leerwerkbedrijf leren mensen met een beperking hier werken in de horeca of ondersteunende diensten. Het Hart is het bruisend middelpunt op woonzorgpark De Hartenberg van ’s Heeren Loo.

Hoe het begon

In 1968 werd de AlgemeneWet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) ingevoerd. Hierdoor kwam er structurele financiering voor de gehandicaptenzorg. Daarmee werden in het land een aantal grote instellingen opgericht, waaronder De Hartenberg. Als centrum van deze instelling werd ook direct Het Hart opgericht. Het was de intentie om 800 cliënten op het woonzorgpark te laten wonen. Prinses Margriet verrichtte in 1969 de opening van De Hartenberg. Vanuit het hele land kwamen de bewoners in de begintijd naar Wekerom, sommigen van hen wonen hier nog altijd. Op dinsdag en/of zaterdag bezochten de moeders hun „opgenomen kinderen”, zoals ze toen heetten. In een grote zaal van het Hart zaten ze aan tafeltjes tegenover elkaar. In die tijd mochten ouders nog niet in de woningen komen. Het Hart was de plek van ontmoeting, verbinding en een veilige haven. Dat was écht een uitje voor het gezin. Je ziet nog steeds dat veel ouders op dinsdag en zaterdag op bezoek komen.

Wonen in de wijk

Het denken over de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is in al die tijd behoorlijk veranderd. Al snel na de ingebruikname van De Hartenberg kwam een tegenbeweging op gang. De overtuiging groeide dat mensen met een beperking beter dicht bij hun familie konden blijven wonen. Ook verhuisden veel cliënten van het beschutte terrein in de bossen naar woonvoorzieningen in gewone wijken. Omdat er meer mensen de wijk in gingen kwam er leegstand en geen nieuwbouw. Het Hart raakte zijn functie kwijt. De Hartenberg raakte in een isolement. Er was steeds minder te doen op het terrein waardoor er van buitenaf geen aanloop meer was.

Nieuwe energie

In 2006 kwam de energie weer los. Gezamenlijk met bedrijven en particulieren vanuit de regio werd De Hartenberg en het Hart nieuw leven ingeblazen. De eerste stap na de ommekeer was de levendigheid weer terug te brengen. Er is een visie op wonen geschreven waar we uitgaan van een gemeenschap. Een dorpsgemeenschap waar je je leven kunt leven, waar je je maatschappelijke rollen kunt vervullen. Het doel is 'samen'. Bedrijven uit de omgeving stonden te springen om van de Hartenberg weer een bloeiende en levendige gemeenschap te maken. De bewoners van De Hartenberg zijn meer dan ooit onderdeel van de samenleving, waar cliënten meewerken via de Academie van Zelfstandigheid bij diverse leerwerkbedrijven op het terrein waaronder in het Hart. Het terrein is tegenwoordig gewoon een wijk van Ede, waar iedereen woont in de omgeving die het beste bij hem of haar past.

Renovatie van het Hart

Het Hart verloor met bezoek aan de woningen zijn functie als ontmoetingsplek. Het Hart werd toen nog ervaren als plek voor met name de geestelijke verzorging, het was een kerkgebouw wat soms nog voor andere dingen werd gebruikt. In 2006 is ook bedacht om een plek te creëren voor sociale cohesie. Het doel van het Hart is om onderdeel te zijn van de maatschappij. We geven cliënten hier een plek door een leerwerkbedrijf te zijn waar mensen kansen krijgen. In 2018 is dit plan tot uitvoerig gebracht.

In 2018 is de voormalige kerk volledig verbouwd en gerenoveerd tot een prachtig Grand Café en congrescentrum. Nu is het dé plek voor ontmoeting tussen bewoners en bezoekers van De Hartenberg. En een inspirerende plek voor bedrijven en organisaties die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen.


Het Hart brengt mensen bij elkaar en nodigt iedereen uit om mee te doen!

Design and website powered by: Doks design agency